اولین جشنواره عکس طبیعت ایران»

1st photography festival

دانشجویان دانشگاه شهید رجایی تهران

چشم انداز های بکر و بی نظیر طبیعت و فرهنگ و  اقوام ایران زمین، در هم پیوندی با جشن باستانی نوروز فرصتی کم نظیر برای ثبت این سرمایه های معنوی  و طبیعی توسط دوربین و نگاه هنرمندانه مهیا نموده است.

اولین جشنواره عکس طبیعت ایران فراخوانی است برای ثبت نگاه شما از دریچه لنز دوربین به این زیبایی ها .

خلاقیتتان را با دیگر دوستان دانشجو در این جشنواره به معرض نمایش عمومی بگذارید.

مهلت ارسال آثار: پایان فروردین 1393
داوری آثار: اردیبهشت 1393
برپایی نمایشگاه و اهدای جوایز: هفته اول خرداد 1393

ادامه‌ی خواندن


عبور با دوچرخه از ریگ جن – سرزمین افسانه ها»

Rig e Jen Poster12 تا 16 آذر 1392

سرخـــه تا انــــارک

{ محــمد (بهمن) عظـیمی | محـمد جـواد مـحسن پـور}

تنـوع زیسـت فرهنـگی

میراثی برای همه

 

ادامه‌ی خواندن


گزارش برنامه رکابزنی در حاشیه رود ارس»

Aras-mapتنوع زیست-فرهنگی: میراثی برای همه
گزارش برنامه رکابزنی در حاشیه رود ارس

رود ارس

رود ارس، رودخانه‌ای نسبتاً پرآب و خروشان است که از منطقه آرپا چای در آناتولی ترکیه سرچشمه می‌گیرد.این رودخانه از مرز ترکیه، نخجوان جلفا و ارمنستان گذشته و پس از گذر از مرز ایران وارد جمهوری آذربایجان شده و به رودخانه کورا می‌ریزد.

ادامه‌ی خواندن


رکاب زنی در حاشیه رود ارس با تاکید بر گردشگری پایدار و معرفی سرمایه های زیست – فرهنگی»

Poster-Aras-1392
ثروت های هر کشور بر سه قسم است: مادی، فرهنگی و زیست شناختی.
دو دسته اول را به خوبی می شناسیم زیرا که این دو از ضروریات زندگی روزمره است. اساس مشکل تنوع زیستی یا زی گونگی در آنجاست که ثروت زیست شناختی جدی گرفته نشده است این خطای عمده ی استراتژیک است که هر چه زمان بیشتری بگذرد تأسف بیشتری به بار خواهد آورد.

ادامه‌ی خواندن


کارگاه آموزش محیط زیست برای همه با موضوع: توسعه پایدار مبتنی بر تنوع زیست- فرهنگی»

Poster Badrood workshopطی دهه های آینده ثروت زیست شناختی جهان محکوم به عبور از گذرگاه تنگ و خطیری است جمعیت جهان از هفت میلیارد گذشته و پیش بینی می گردد تا قبل از رسیدن به پانزده میلیارد نفر در نیمه های قرن بیست و یکم تثبیت نخواهد شد.

ادامه‌ی خواندن